Kauppapaikka > Korttien arvot

Tarina MOTL:sta ja korttien arvon muodostumisesta

(1/1)

Thaurwylth:
No niin, lapsukaiset. On tullut aika ihmetellä tarkemmin sitä, millä perusteilla korttien arvo markkinoilla voi määräytyä ja mikä on se paljon puhuttu MOTL ja miten sitä tulisi käyttää.

I. MOTL:n hintalistat

Useat ihmiset puhuvat korttien raha- ja vaihtokaupassa "MOTL:n hinnoista". MOTL on Magic Online Trading League, ja hinnat viittaavat kyseisen konglomeraation julkaisemiin hinnastoihin. Hinnastoja on useita ja ne löytyvät osoitteesta http://magictraders.com/pricelists/ . Hinnat kerätään tietyin aikavälein Ebay-nettihuutokaupasta, jossa myydään valtaisasti myös Magic-irtokortteja.

Yleisimmin käytetty lista on kuukauden seurantajaksolla toimiva "peruslista" ei-kiiltokorteille (ei-foil-korteille), osoite http://magictraders.com/pricelists/current-magic . Kuten myöhemmin selvitän, kannattaa myös pitää silmällä viikon seurantajakson listaa http://magictraders.com/pricelists/current-magic-weekly .

Kussakin listassa heti ensimmäisenä vasemmalla kortin nimen vieressä näkyvä luku on kortin "hinta" dollareina. Muillakin luvuilla on merkitystä, kuten myöhemmin selviää.

II. Yleisiä virheitä

Yleinen virhe, joihin varsinkin nuoret ja tarkoitushakuisella päällä ollessaan myös varttuneemmat suomalaiset pahviaddiktit sortuvat, on MOTL:n hinnan seuraaminen tarkasti. Usein kuultu fraasi on: "Sen saa Ebaystä siihen ja siihen hintaan, joten --" Ei muuten saa, kuten kohta huomataan! Tämä virhe sitten jakaantuu useampaan alavirheeseen, jotka ovat seuraavat.

Aikatekijävirhe. Tästä lisää kohdassa III.

Postikuluvirhe. Tästä lisää kohdassa IV.

Valuuttakurssi- ja verovirhe. Tästä lisää kohdassa V.

Otoksen uskottavuusvirhe. Tästä lisää kohdassa VI.

Markkinoiden eroavuusvirhe. Tästä lisää kohdassa VII.

Lisäksi kohdan VII jälkeen muita pohdintoja korttien arvon määräytymisestä.

III. Aika, tuo mystinen "neljäs ulottuvuus"

"Sen saa Ebaystä siihen ja siihen hintaan, joten --" Niinpä niin. Ei se ihan noin mene. Ensin täytyy ymmärtää, mistä MOTL:n seurannan laskema luku muodostuu. Se perustuu viimeisen kuukauden - tai toisen listan tapauksessa viikon - aikana käytyihin Ebay-huutokauppoihin.

Järkevämpi tulkinta on, että kortin saa Ebaystä kuukauden seurannan mukaiseen hintaan, jos on valmis osallistumaan huutokauppoihin 1-3 viikon ajan. Se ei sinänsä ole vaikeaa, koska Ebay-huutokauppaprosessi on miltei täysin automatisoitu käyttäjän riemuksi. Mutta odotusta automaatio ei poista. Jos haluaa saada kortin Ebaystä vaikkapa korkeintaan päivän viiveellä, on tarjottava enemmän kuin keskihinta. Keskivertokortin tapauksessa tämä lisää hintaa $0,50-$1,00.

Lisäksi kuukauden mittainen seurantajakso ei uusimpien, paljon liikkuvien korttien tapauksessa paljasta kovin hyvin, onko hinta lähdössä nousuun vai laskuun. Jos hinnassa on nousupainetta, ei sitä enää realistisesti keskihinnalla saa, ellei ole valmis kyttäämään kauppoja vieläkin pidempiä aikoja. Tässä astuu apuun viikon seurantajakso.

Viikon seurantajakson listalla toiseksiviimeisenä oikealla näkyvä luku on hinnanmuutos verrattuna koko kuukauden seurantajaksoon. Jos luku on roimasti miinuksella, voi - ehkä! katso tarkemmin kohta VI - vetää sen johtopäätöksen, että hinta on liukumassa alaspäin. Jos luku on roimasti plussalla, voi vastaavasti arvioida, että hinta on liukumassa ylöspäin. Tällöin omaa tarjousta on tietysti korotettava suuremmaksi kuin mitä hintaseuranta esittää, jos kortin haluaa nopeasti.

Jos miinusta tai plussaa on vain vähän, ei kannata vetää mitään kovin repäiseviä johtopäätöksiä suuntaan tai toiseen.

IV. Kusti polkee ja posti kulkee

"Sen saa Ebaystä siihen ja siihen hintaan, joten --" Eipä ihan taida saadakaan! Kusti ei näet polje Amerikan ihmemaasta, missä suurin osa Ebay-kohteista asustaa, Suomeen lainkaan ilmaiseksi. Perinteisesti jenkit perivät törkeää ylihintaa ulkomaan postikuluista. Yleisin hintahaarukka on $3-$5 ensimmäisestä kohteesta ja $0,50-$1,50 jokaisesta ylimääräisestä kohteesta.

Huomataan myös, että jos koko ajan etsitään halvimpia mahdollisia kohteita, käy helposti niin, että samalta myyjältä ei tule realistisesti tilattua kerrallaan kuin 1-2 korttikohdetta. (Useimmiten kohde muodostuu 4 tai 3 kappaleesta samaa yksittäistä korttia.) Postikulut ovat kahdelle kohteelle $3,50-$6,50, joka jaettuna sanotaanko kahdeksalle kortille on $0,4375-$0,8125 per kortti. Yhden kohteen tapauksessa kustannus per kortti on vielä suurempi.

Lisäksi on syytä huomioida Suomen ja USA:n välinen postiviive, joka on 4-10 päivää. Jos Esteri Esimerkki haluaa ehdottomasti kortin "MOTL:n keskihinnalla", hän kokeilee ensin huutokauppaonneaan 1-3 viikkoa ennen tärppäämistä, eli odottaa kortteja postitus huomioiden kaikkiaan vähintään 11-31 päivää. Tästäkin huolimatta hän maksaa vähintään $0,4375 enemmän per kortti kuin mitä keskihinta antoi ennustaa. Näin siis keskimääräisessä tapauksessa.

V. Eurojen ja taalojen mielenliikkeet

"Sen saa Ebaystä siihen ja siihen hintaan, joten --" Niinpä niin, Esteri kulta, mutta huomioitkos valuuttakurssit? Suurin osa onneksi sentään tiedostaa tämän, mutta jotta se tulisi selvästi sanottua, niin mainitaan: MOTL:n seuranta perustuu dollarihintoihin, eli eurooppalaisittain niitä tarkasteltaessa kurssien muuntaminen on tarpeen. Kunkin päivän keskikurssit näkee kätevästi Euroopan keskuspankin tiedotussivulta osoitteesta http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html . Päivitys tulee arkipäivinä klo 16.15 Suomen aikaa.

Tietenkään kukaan tavallinen pulliainen ei saa vierasta valuuttaa ihan tuolla EKP:n ilmoittamalla kurssilla, vaan pankit, Visa, Paypal ja mitä näitä onkaan vetävät osansa välistä. Jos Ebay-ostoksensa maksaa Visalla, on syytä varautua siihen, että Visan tarjoama valuuttakurssi on asiakkaan kannalta noin 2 % huonompi kuin mitä EKP ilmoittaa.

Vero- ja tulliasiat kannattaa myös huomioida. Alle n. $50 ostokset tulevat Suomeen ongelmitta tullivapaasti, mutta huonolla tuurilla sitä suuremmat narahtavat tullin haaviin. (Tiedän, että suurimmalle osalle ei käy näin, mutta niin VOI käydä. Muistakaa myös, että periaatteellisella tasolla on rikos jättää tullit maksamatta suuremmista tilauksista, vaikka ne tullin "ohi" saisikin keploteltua.) Tällöin niistä on maksettava noin 0,8 % tullimaksu (siis vähän) ja 22 % arvonlisävero (siis paljon). Ostoksen arvoon lasketaan kuuluviksi myös posti- yms. kulut.

VI. Olkoon n postiivinen, mielellään perhanan suuri kokonaisluku

"Sen saa Ebaystä siihen ja siihen hintaan, joten --" Saakohan? Onko hinta-arvio varmasti uskottava? MOTL laskee hinnan viimeisen kuukauden aikana päättyneistä kaupoista. Nämä kaupat muodostavat laskennan ns. otoksen. Korttikohtainen otoskoko, josta käytetään symbolia n tai N, näkyy hintalistassa äärimmäisenä oikealla. Se on tärkeä arvioitaessa hinnan uskottavuutta. Mitä suurempi n, sitä uskottavampi hinta.

HUOMAUTUS! SE, MITÄ SEURAAVAKSI SANOTAAN, EI PIDÄ IHAN AIKUISTEN OIKEASTI PAIKKAANSA! Se on kuitenkin tavallisen ihmisen kannalta sen verran lähellä totuutta, että sitä voi hyödyntää jonkinlaisena nyrkkisääntönä.

Jonkinlaisen luotettavuusluvun MOTL:n antamalle hinnalle voi laskea seuraavasti. Jos n on neljä tai alle, hinta-arvio ei ole kovin luotettava. Jos n on vähintään viisi, voi käyttää kaavaa: 1 - (2 / nj n) , missä nj n tarkoittaa luvun n neliöjuurta. Tulokseksi tulee luku väliltä [0,1]. Mitä lähempänä luku on ykköstä, sitä luotettavammasta arviosta on kyse. Tuloksen voi kertoa sadalla, jolloin saa prosenttiluvun.

Jos esimerkiksi n = 16, niin kaavasta saadaan prosentteina 50 %. Kuusitoistakaan ei siis vielä ole ihan totaalisen luotettavan kokoinen otos. Jos esimerkiksi n = 20, niin kaavasta saadaan prosentteina noin 55,28 %. Luotettavuus kasvaa siis kohtuullisen hitaasti suhteessa otoskokoon.

VII. Markkinat, marketit, kaupunkien värivalot

"Sen saa Ebaystä siihen ja siihen hintaan, joten --" USA:ssa saa, juu. Entäs Suomessa? Suomen ja USA:n markkinat eivät ole yhteneväiset sen paremmin Magic-korttien kuin muiden tuotteidenkaan osalta. Kuten taloutta ymmärtävät tietävät, tuotteen arvo määräytyy hyvin voimakkaasti sen kysynnän ja tarjonnan perusteella.

Suomen ja USA:n irtokorttimarkkinoilla on eroja kysynnässä ja tarjonnassa. Tärkeimpien erojen taustalla ovat seuraavat tekijät. Ensinnäkin USA:ssa buusterit ovat huomattavasti halvempia kuin Suomessa (tämä johtuu verotus- ja rahtikustannustekijöistä; ei mennä nyt siihen sen enempää, meitä kiinnostaa jo avattujen irtokorttien hinta) ja lisäksi aktiivisia pelaajia on enemmän. Tästä seuraa, että uusilla sarjoilla dräftätään verrattomasti enemmän kuin Suomessa, ja enemmän myös suhteessa pelaajamäärään. Tästä luonnollisesti seuraa, että uusimpien sarjojen Standard-käyttisten tarjonta on suurempaa kuin Suomessa.

Toisekseen USA:ssa on enemmän irtokortteja myyviä liikkeitä kuin Suomessa, ja Ebay toimii verrattoman paljon paremmin kuin Suomessa Huuto. Tämä helpottaa korttien liikkuvuutta, eli lisää tarjontaa, eli laskee hintoja. Ja liikkeiden välinen hintakilpailu pitää myös niiden hinnat siedettävillä tasoilla.

Näiden tekijöiden seurauksena USA:ssa on parempi tarjonta suhteessa kysyntään kuin Suomessa. Se laskee hintoja. Siispä on virheellistä olettaa voivansa Suomen markkinoilta kuoria kortit samaan hintaan kuin USA:sta. Edelleen tähän vaikuttaa se, että buusterien kalleuden tähden pelkästään korttien lähtöhinta on korkeampi, tai ainakin sen pitäisi olla korkeampi, jos myyjä yhtään tavoittelee jäävänsä voitolle.

Huomaa, että edellä sanottu koskee ainoastaan normaalipahveja, ja ainoastaan viimeisimpien noin 3 vuoden aikana julkaistuja sarjoja. Muissa tapauksissa markkinoiden välillä voi olla toisenlaisia eroja. Kiiltokorttien eli foilien kysyntä on USA:ssa myös suhteellisesti huomattavasti suurempaa kuin Suomessa. Ilmeisesti siellä on suhteessa enemmän keräilijöitä ja "mehuhaukkoja". Tämän takia USA:n markkinoilla kiiltokorttien hinnat ovat korkeammat kuin mitä niistä voi olettaa Suomessa saavansa.

Vanhempien korttien kysyntään puolestaan vaikuttaa se, että Legacy ja Vintage ovat todennäköisesti USA:ssa suositumpia kuin Suomessa. (Tämä on lähes puhdas arvaus, mutta minulla on tälle jonkunlaiset loogiset perusteet.) Toisaalta täytyy edelleen huomioida, että USA:ssa useimmissa Vintage-turnauksissa sallitaan proksien käyttö, joten kaikkein arvokkaimpien korttien kysyntä ei nouse niin voimakkaasti.

Kohdat III-VII esittelevät ne välttämättömät seikat, joita on tarpeen ottaa huomioon, kun meinaa soveltaa MOTL:n hintoja Suomen markkinoille. Lopuksi(ko) esittelen uusimman sarjan korttien arvon määräytymistä ja korttikauppojen käyttöä.

VIII. Uutuus! Uutuus! Extra-nytt!

Kun uusi sarja tulee, tai oikeastaan jo vähän ennen sitä, alkavat villit spekulaatiot uusien korttien arvon määräytymisestä.

[Jatkan artikkelin täydentämistä tästä kohtaa myöhemmin. Luulisin, että kohdat III-VII jo selventävät aika hyvin lapsosille MOTL:n "raamatun" käyttöä kaupankäynnissä.]

-- Nute
Oulu

EDITAATIO: Artikkeliin kirjoitettu lisää tavaraa. Kohta 7 kirjoitettu loppuun. Kohta 8 aloitettu. [Lisätty 6.12.2006. klo 18.57.]

EDITAATIO: Muutin otsikoinnin arabialaiset numerot roomalaisiksi. Turtteja emme ole. Partahuijareiksi emme halua tulla. Olkaamme siis roomalaisia! [Lisätty 13.2.07 klo 12.48.] Korjasin myös artikkelin sisäiset viitteet otsikoihin roomalaisiksi numeroiksi. Ainakin yritin, jokunen saattoi jäädä huomaamatta. [Lisätty 13.2.07 klo 12.51.]

EDITAATIO: Lisätty toinen esimerkkilasku otoskoolla n = 20. [Lisätty 17.2.07 klo 13.37.]

Thaurwylth:
No niin. Nyt on taas sen verran ylimääräistä aikaa, että alanpa kirjoitella jutulle jatkoa. Päivitän alkuperäisen postin parin tunnin sisällä. Varautukaatten.

Thaurwylth:
Pistetäänpä nyt tähän vielä nopeasti yhteenvedon omainen kaava siitä, miten suomalainen voi arvioida kortin arvoa MOTL:n perusteella. Lisään tämän myöhemmin osaksi artikkelia eräänlaiseksi loppukaneetiksi.

Proseduuri:
i) Surffaa MOTL:n kuukausittaiseen seurantaan ja etsi haluamasi kortin laskennallinen keskihinta.
ii) Jos aiot ostaa kerralla yli 10 korttia, lisää kappalehintaan 0,50. Muussa tapauksessa lisää 1,00.
iii) Jos sinulla on kiire saada kortti, lisää vielä 0,50. Jos kortti on sarjan kalleimpia rareja, lisää sen sijaan 1,00.
iv) Muunna hinta suoraan euroiksi suhteessa 1:1.

Tarkennuksia:
a) Jos otoskoko eli N-luku on alle 16, saamasi tulos ei ole luotettava. Voit heittää nopalla yhtä mielekkään arvion kortin hinnaksi.
b) Jos haluat nysvätä ja käyttää tarkempaa euron kurssia, surffaa EKP:n sivuille ja katso valuuttakurssi sieltä. Kerro kuitenkin käyttämäsi valuuttakurssi 0,98:lla.
c) Mitä vanhemmasta kortista on kyse, sitä enemmän saamasi hinta-arvio on pielessä. Standard-laillisten korttien hinta-arviot ovat luotettavia. (Kunhan a) on kunnossa.)
d) Jos haluat, voit verrata MOTL:n viikottaisen seurannan ja kuukausittaisen seurannan hintaa. Jos hinta on selkeässä nousussa tai laskussa, ota se huomioon. EDITAATIO: Viikottaisen seurannan N-luvun on oltava vähintään 16 ja kuukausittaisen seurannan vähintään 16 suurempi kuin viikottaisen, jotta tämä olisi luotettavaa. [Lisätty 13.2.07 klo 12.46.]
e) Jos sarja on ilmestynyt kauppoihin alle kuukausi sitten, hinta-arviot voivat sisältää todella paljon ilmaa.

Huomautus: Kuten proseduurin kohta ii) osoittaa, uncommoneita ja commoneita ei yleensä kannata ostaa Ebaystä, ellei ole rahamiehiä.

EDITAATIO: Lisätty tarkennus e). [Lisätty 17.2.07 klo 13.35.]

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

Siirry pois tekstitilasta